1. KURS KPP -Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

pomoc1Kurs Kwalifikowana Pierwsza Pomoc jest prowadzony zgodnie z przepisami:
- ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006r.
- rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej  pomocy z dnia 19 marca 2007r.

Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje tytuł "Ratownika" zobacz więcej...

Cena 920 zł + 100 zł/egzamin

 
2. CPR: Kurs obejmuje techniki Resuscytacje Krążeniowo Oddechową (RKO) ofiarom wypadków ( nie tylko nurkowych ). W szybkim przyswojeniu wiedzy studentowi pomaga podręcznik, film, ćwiczenia z instruktorem oraz symulacje zdarzeń przeprowadzonych w grupie studentów zajęcia prowadzone są w sali wykładowej.

Cena 299 zł

Indywidualnie: do uzgodnienia
 
pomoc2pomoc3
 
3. First Aid: Zajęcia prowadzone są w sali wykładowej. Kursy obejmują techniki udzielania drugorzędnej pierwszej pomocy ofiarom wypadków. Pomoc w nagłych wypadkach, Kurs skupia się podstawowych elementach pomocy poszkodowanemu, postępowanie w przypadku krwotoku, wstrząsu, urazu rdzenia kręgowego. W szybkim przyswojeniu wiedzy studentowi pomaga podręcznik, film, ćwiczenia z instruktorem oraz symulacje zdarzeń przeprowadzonych w grupie studentów.

Cena 250 zł

Indywidualnie: do uzgodnienia

pomoc4
 
4. CPR First Aid: Zajęcia prowadzone są w sali wykładowej. Kursy obejmują techniki udzielania pierwszej pomocy resuscytacje krążeniowo oddechową i drugorzędnej pierwszej pomocy ofiarom wypadków (nie tylko nurkowych). Pomoc w nagłych wypadkach, Kurs skupia się podstawowych elementach pomocy poszkodowanemu, tzw. ABCD’S:
A = Assess Scene, Alert EMS, Airway Open (ocena sytuacji, zawiadomienie pogotowia, udrożnienie dróg oddechowych)
B = Breathing Check, Rescue Breathing (sprawdzenie oddechu, zastosowanie sztucznego oddychania (oddech ratowniczy) C = Circulation Check, Chest Compressions (spośredni masaż serca)
D = Defibrillation (defibrylacja)
S = Serious Bleeding Management, Shock Management, Spinal Injury Management (postępowanie w przypadku krwotoku, wstrząsu, urazu rdzenia kręgowego)
W szybkim przyswojeniu wiedzy studentowi pomaga podręcznik, film, ćwiczenia z instruktorem oraz symulacje zdarzeń przeprowadzonych w grupie studentów.          

Cena 349 zł

Indywidualnie: do uzgodnienia
 
pomoc5pomoc6
 
5. AED: Rozszerzenie kursów o Automatyczną Defibrylacje Zewnętrzną. Pozwala nauczyć lepszego rozpoznawania oznak nagłego zatrzymania krążenia pozwala nam na skuteczniejszą pomóc poszkodowanym i zwiększa szanse na przywrócenie krążenia. Kurs został stworzony w celu nauczenia nurków i osób nie związanych z nurkowanie technik używania Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego u osób z zatrzymanym krążeniem.

Cena 249 zł

Indywidualnie: do uzgodnienia
 
pomoc7pomoc8
 
6. CPR + AED: Kurs obejmuje techniki Resuscytacje Krążeniowo Oddechową (RKO) ofiarom wypadków (nie tylko nurkowych). W szybkim przyswojeniu wiedzy studentowi pomaga podręcznik, film, ćwiczenia z instruktorem oraz symulacje zdarzeń przeprowadzonych w grupie studentów zajęcia prowadzone są w sali wykładowej. Rozszerzenie kursów o Automatyczną Defibrylacje Zewnętrzną Pozwala nauczyć lepszego rozpoznawania oznak nagłego zatrzymania krążenia pozwala nam na skuteczniejszą pomóc poszkodowanym i zwiększa szanse na przywrócenie krążenia. Kurs został stworzony w celu nauczenia nurków i osób nie związanych z nurkowanie technik używania automatycznego defibrylatora zewnętrznego u osób z zatrzymanym krążeniem.

Cena 399 zł

Indywidualnie: do uzgodnienia


7. First Aid: Zajęcia prowadzone są w sali wykładowej. Kursy obejmują techniki udzielania drugorzędnej pierwszej pomocy ofiarom wypadków. Pomoc w nagłych wypadkach, Kurs skupia się podstawowych elementach pomocy poszkodowanemu, postępowanie w przypadku krwotoku, wstrząsu, urazu rdzenia kręgowego ) W szybkim przyswojeniu wiedzy studentowi pomaga podręcznik, film, ćwiczenia z instruktorem oraz symulacje zdarzeń przeprowadzonych w grupie studentów.

Cena 249 zł

Indywidualnie: do uzgodnienia


8. CPR Care For Children: Rozszerzenie kursów o zajęcie obejmujące techniki Resuscytacje Krążeniowo Oddechową (RKO) u Niemowląt i dzieci. W szybkim przyswojeniu wiedzy studentowi pomaga podręcznik, film, ćwiczenia z instruktorem oraz symulacje zdarzeń przeprowadzonych w grupie studentów zajęcia prowadzone są w sali wykładowej. Do ćwiczeń praktycznych RKO używane są małe manekiny niemowląt i dzieci.

Cena 449 zł

Indywidualnie: do uzgodnienia


9. CPR Care For Children + AED: Rozszerzenie kursów o zajęcie obejmujące techniki Resuscytacje Krążeniowo Oddechową (RKO) u Niemowląt i dzieci. W szybkim przyswojeniu wiedzy studentowi pomaga podręcznik, film, ćwiczenia z instruktorem oraz symulacje zdarzeń przeprowadzonych w grupie studentów zajęcia prowadzone są w sali wykładowej. Do ćwiczeń praktycznych RKO używane są małe manekiny niemowląt i dzieci + AED: Rozszerzenie kursów o Automatyczną Defibrylacje Zewnętrzną Pozwala nauczyć lepszego rozpoznawania oznak nagłego zatrzymania krążenia u dzieci i niemowląt pozwala nam na skuteczniejszą pomóc i zwiększa szanse na przywrócenie krążenia. Kurs został stworzony w celu nauczenia technik używania Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego u osób z zatrzymanym krążeniem.

Cena 500 zł

Indywidualnie: do uzgodnienia
 
pomoc9