MRU to fortyfikacje zbudowane na ziemi lubuskiej, które stanowiły centrum systemu umocnień granicznych mającego chronić teren III Rzeszy przed atakiem Wojska Polskiego. Wyróżnia je koncepcja projektu, w którym zakładano zbudowanie potężnego Frontu Uforyfikowanego mającego stawić opór wszelkim atakom.

Dziś te ogromne niezwykłe budowle, mosty zwodzone, tajemnicze podziemia, potężne pancerze można oglądać, eksplorować, zwiedzać i odkrywać. Wraz ze wspaniałymi widokami oraz zakątkami leśnymi  nie zapominając o jeziorach Cisim i Chycina, które są zawsze  oblegane przez  płetwonurków ponieważ w tych jeziorach jest mnóstwo śladów, obiektówMRU. Fortyfikacje, jeziora  Cisie,  Chycina znajdują się na terenie gminy Bledzew, a więcej informacji  znajdziesz w przewodniku Jerzego Sadowskiego ,,Fortyfikacje MRU w okolicy Bledzewa’’.  Można wybrać się w rejon zalanych korytarzy MRU w okolicy Pniewa i tam eksplorować pozostałości po III Rzeszy.

Nurkuj, może Ty znajdziesz "Bursztynową komnatę".

  

 

 

Serdeczne podziękowania dla  CN "Anaconda" za udostępnienie wyżej pokazanych materiałów filmowycH.

Rys. Jerzy Sadowski

Fot. Jerzy Sadowski

K 804 Most zwodzony przesuwny, a dokładniej przechylno przesuwny w Bledzewie.

Rys. Jerzy Sadowski

Fot. Jerzy Sadowski

Pz . W. 817 Grupa Warowna , Roon’’, jego szczególna cecha to wysunięte stanowiska kopuł pancernych połączone krótkimi paternami ze schronem głównym.

Fot. Jerzy Sadowski

Pz. W. 814 ,,Moltke’’ duży silnie uzbrojony dwukondygnacyjny obiekt. Cecha szczególna wysunięte stanowiska kopuł pancernych połączone około 30 m po-ternami ze schronem głównym. Niektóre element znajdują się w J. Chycina.

Rys. Jerzy Sadowski

Fot. Jerzy Sadowski

Pz. W. 805 w Zamostowie - największy z pancerwałków jednokondygnacyjnych, a na pewno wśród takich budowli stanowił najsilniej uzbrojony. Niestety schron wysadzono jego stan zachowania to około 60%

Fot. Jerzy Sadowski

 D 724 Most zwodzony obrotowy – jeden z dwóch mostów MRU o takiej zasadzie działania. Zbudowany w latach 1936-1937. Most wyróżnia się obszerną maszynownią, najczęściej zalaną ze względu na wysoki stan wody w kanale. Położenie na skrzyżowaniu drogi Kursko-Kęszyca z kanałem 725 przy rybakówce Kursko-Dębie

Fot. Jerzy Sadowski

D 812 most zwodzony obrotowy - jeden z dwóch mostów MRU o takiej zasadzie działania. Zbudowany w latach 1936-1937. Most wyróżnia konstrukcja pomieszczenia maszynowni, które wraz z częścią schodów wykonano jako nitowaną stalową skrzynię i zalano betonem.  Położenie: na skrzyżowaniu drogi starego Dworku do leśniczówki Bledzewko z kanałem 813.