Kurs na patent żeglarza jachtowego

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Kurs obejmuje pełen zakres szkolenia na stopień żeglarza jachtowego zgodny z programem Polskiego Związku Żeglarskiego.

Uprawnienia żeglarza jachtowego:
Patent żeglarza jachtowego uprawnia do prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz prowadzenie jachtów żaglowych o długości do 8,5 m na morzu 2 Mm od brzegu w porze dziennej. (Rozporządzenie Ministra Sportu z 09.06.2006, Dz.U. 115/2006)

żeglar1żeglar2

Program szkolenia:
-Przepisy - 4 godziny
-Budowa i obsługa jachtu - 4 godziny
-Teoria żeglowania - 3 godziny
-Locja - 4 godziny
-Ratownictwo - 2 godziny
-Teoria manewrowania - 1 godzina
-Meteorologia - 2 godziny
-Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego - 1 godzina
-Manewrowanie jachtem pod żaglami i na silniku - 60-65 godzin (dla grupy 3 osobowej)

Zajęcia teoretyczne:
Zajęcia teoretyczne odbywają się w trakcie kursu manewrowego.
Przed egzaminem organizujemy konsultacje dla każdej z grup szkoleniowych.

Zajęcia praktyczne:

Wiek uczestników: przeważają dorośli i studenci.

Warunki uczestnictwa w kursie:
-Ukończenie 12 roku życia, umiejętność pływania
-Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawniania żeglarstwa,
-Osoby, które nie ukończyły 18-tego roku życia - zgoda rodziców.

Cena: 1600zł

Obejmuje szkolenie praktyczne i teoretyczne, opiekę instruktorów oraz czarter jachtu. Podczas kursu manewrowego realizujemy minimum 20 h zajęć na osobę zgodnie z programem PZŻ. Nie obejmuje opłat za patent i egzamin oraz za dodatkowe szkolenie. Wysokość opłaty egzaminacyjnej ustala PZŻ (osoby uczące się do 26 lat uzyskują 50 % zniżkę za egzamin i patent).

Rezerwacja miejsc:
Po dokonaniu telefonicznego lub mailowego zgłoszenia uczestnicy otrzymują druki (kartę uczestnika, badania lekarskiego) które należy po wypełnieniu przesłać na nasz adres.

Dodatkowe informacje i zgłoszenia 693 353 262