Organizujemy szkolenia BHP

1. Szkolenie wstępne ogólne
2. Szkolenie wstępne stanowiskowe (instruktaż stanowiskowy)
3. Szkolenie okresowe

bhp1bhp2

4. Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
5. Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych
6. Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Cena ustalana indywidualnie