Jezioro Trześniowskie (Ciecz) leży w głębokiej rynnie polodowcowej. Krawędzie rynny są bardzo wyraźne i wznoszą się nad poziom lustra wody na krańcach południowych jeziora do 20 m, a na północy do 90 m. Jezioro jest najgłębszym jeziorem na Ziemi Lubuskiej. Jego maksymalna głębokość wynosi 58,8m, a średnia 19,3 m. Jezioro w związku ze swym typowo rynnowym kształtem, charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem wydłużenia (7,7) oraz wysokim wskaźnikiem rozwoju linii brzegowej (2,57). Misa jeziora usytuowana jest na kierunku północ - południe. Jej maksymalna długość wynosi 4 770 m, a maksymalna szerokość 620 m. Ponadto misa jeziora charakteryzuje się bardzo stromo opadającym dnem, którego średnie nachylenie wynosi 13°. Morfologię dna jeziora charakteryzują baseny oddzielone od siebie wysokimi zanurzonymi progami, których jezioro Trześniowskie posiada cztery. Dno wyściela warstwa namułów, którego miąższość sięga miejscami 1,5 m.

 

Dane morfometryczne Jeziora Trześniowskiego (Ciecz)
Rok pomiarów 1958
Dane morfometr. Inst.Rybactwa Śródl.
nr.jez. (IRŚ) PR-1/1-69/58
Powierzchnia zwierciadła 185,7 ha
Powierzchnia wysp 0,0 ha
Głębokość maksymalna 58,8 m
Głębokość średnia 19,3 m
Objętość 35919,8 tys m3
Długość maksymalna 4770 m
Szerokość maksymalna 620 m
Długość efektywna 2600 m
Szerokość efektywna 650 m
Linia brzegowa ogółem 12390 mDane opracowane przez WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE