Jezioro Lubiąż jest drugim pod względem powierzchni akwenem powiatu sulęcińskiego. Bardzo urozmaicona misa zbiornika posiada wiele półwyspów, zatok i kilka przesmyków. Są tu także dwie piękne, zalesione wyspy. Pierwsza, patrząc od wschodu, z kierunku Lubniewic, do których akwen przylega, nazywa się wyspą „Małą” lub romantyczniej - „Poznajmy się”, druga, leżąca bardziej na zachód w pobliżu środkowej części brzegu południowego i nieporównanie większa zwana jest „Wyspą Miłości” .
Misa akwenu stopniowo, ale wyraźnie rozszerza się z zachodu na wschód, a jej najrozleglejszy basen znajduje się w pobliżu miasta. Jezioro Lubiąż zasilają dwa dopływy. Do wąskiego krańca północno – zachodniego wpływa Kanał Jarnatowski. Jest to obecnie jedynie okresowy ciek odprowadzający wody z położonego powyżej zespołu jezior: Jarnatowskiego, Karpnika (Krzywe Małe) oraz Krzywego Dużego (wszystkie PZW Okręg Gorzów Wlkp.). Ostatni z akwenów stanowił jeszcze niedawno w geologicznej skali czasu część jeziora Lubiąż. Dawne połączenie zniknęło pod torfami i turzycowiskami. W wielu innych miejscach powiatu, w obniżeniach terenu napotkamy torfowiska, czy pokłady kredy pojeziornej – świadectwo istnienia w tych miejscach zbiorników. Proces lądowienia współcześnie znacznie przyspieszył, czego przykładem jest zanik dwóch jezior
pomiędzy j. Jarnatowskim a j. Lubiąż, co odbyło się dosłownie na naszych oczach.

Drugim i zasadniczym dopływem jest Lubniewka prowadząca swe wody z pobliskiego jeziora Lubniewsko dość płytkim, ale dostępnym dla większości sprzętu pływającego kanałem (most drogowy i kolejowy), który uchodzi w środkowej części brzegu południowego. Wypływ strugi znajduje się w krańcu wschodnim, skąd podąża ona krótkim tzw. Kanałem Lubniewickim na południowy – wschód do pobliskiego j. Krajnik.

Jezioro Lubiąż jest najintensywniej pod względem rekreacyjnym zagospodarowanym zbiornikiem ziemi sulęcińskiej. Liczne ośrodki wypoczynkowe o zróżnicowanym standardzie skupiły się głównie w jego wschodniej części. Tam też znajdują się ładne plaże, przystanie wodne i wypożyczalnie wszelkiej maści sprzętu pływającego. Znajdziemy tu również pola namiotowe, niewielkie hoteliki, a także gospodarstwa agroturystyczne (najaktualniejsze informacje na stronach www.lubniewice.pl, www.powiatsulecinski.pl).