Położenie jeziora:

  • dorzecze: Jeziorna - Obra - Warta – Odra
  • region fizycznogeograficzny: Pojezierze Łagowskie – Pojezierze Lubuskie
  • wysokość w m n.p.m.: 131,0 m

Podstawowe dane morfometryczne:

  • powierzchnia zwierciadła wody: 51,4 ha
  • objętość jeziora: 6273,9 tys. m3
  • głębokość maksymalna: 36,0 m
  • głębokość średnia: 12,2 m
  • powierzchnia zlewni całkowitej: 8,9 km2

Jezioro Buszno leży na terenie poligonu wojskowego.