Na świecie jest bardzo dużo federacji nurkowych umożliwiających szkolenie w dziedzinie nurkowania. Są to federacje międzynarodowe jak i krajowe. Początkujący, którzy zamierzają rozpocząć swoją przygodę z nurkowaniem często mają dylemat - w jakiej federacji zacząć? W obecnych czasach wszystkie federacje mają podobne standardy szkoleniowe, które nastawione są na bezpieczeństwo. Różnice mogą występować w jakości i ilości materiałów szkoleniowych jakie do dyspozycji mają kursanci podczas szkolenia.
Często na różnych spotkaniach powtarzamy, że nie ma złych federacji tylko są instruktorzy, którzy w nie odpowiedni sposób szkolą.

"psai'
PSAI - Professional Scuba Association International 

PSAI - Professional Scuba Association International – tak brzmi pełna nazwa najstarszej na świecie organizacji nurkowania technicznego i rekreacyjnego.
PSAI od początku swego istnienia w 1962 roku wytyczała standardy w nurkowaniu wprowadzając certyfikaty dla nurków i instruktorów. Od wielu lat była to mała, specjalistyczna organizacja, która z przeważającej części zajmowała się szkoleniami związanymi z głębokim nurkowaniem na powietrzu. 
PSAI została założona we florydzkiej szkole nurkowej w 1962 roku przez Hala Watts'a w Orlando na Florydzie. Dopiero blisko trzydzieści lat później inne organizacje nurkowe poszły w ślady PSAI. Klasyk powiedział by, że szlachectwo zobowiązuje. Oczywiście nikt nie wie tego lepiej jak instruktorzy i nurkowie skupieni w PSAI na całym świecie. Każdego roku wydawane są najbardziej aktualne materiały szkoleniowe – podręczniki (na wszystkie poziomy) i standardy w zakresie zasad i bezpieczeństwa w nurkowaniu. Jeśli spojrzeć na mapę działania PSAI zobaczycie tam zarówno Amerykę Północną i Południową jak Europę i Azję. Państwa takie jak Rosja, Włochy, Francja, Niemcy, Chiny, Singapur, Tajwan i Korea, Meksyk, Egipt to tylko niektóre miejsca gdzie spotkacie logo PSAI.
Struktura obejmująca Skandynawię czy Wyspy Brytyjskie, to właściwie rozumiany regionalizm funkcjonowania organizacji.
Polska weszła w struktury PSAI w 2005 roku i od tego czasu skutecznie rozwija się nasza PSAI Polska. Jak przystało na sarmatów, my najlepiej rozumiemy pojęcie szlachectwa jako przodownictwa w życiu organizacyjnym PSAI.
W latach 2015,16,17,18,19 jako Polacy zostaliśmy uhonorowani tytułami najlepszych na świecie w kategoriach: Instruktor Trener Roku, Instruktor Roku , ROBERT JABŁOŃSKI #11, JACEK MICHNO #1342 i JACEK KONIKOWSKI #1064

CMAS - Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques

"cms'Światowa Konfederacja Działalności Podwodnej CMAS powstawała z założenia jako organizacja non profit, której nadrzędnym celem stało stworzenie swoim członkom jednolitych warunków umożliwiających szeroko rozumiane poznanie lecz też i ochronę podwodnego świata. Kongres założycielski CMAS pod przewodnictwem Jacques-Yves Cousteau odbył się w dniach 9-11.01.1959 r. w Monako. Jej założyciele, obok promocji nurkowania swobodnego, zajeli się wspieraniem tworzenia federacji narodowych oraz ujednolicaniem programów szkoleniowych, pozostawiając jednak dużą swobodę w opracowaniu szczegółów programowych władzom federacji krajowych. Programy szkolenia w poszczególnych krajach członkowskich CMAS zostały wiec opracowane z uwzględnieniem warunków panujących w wodach typowych dla danego kraju.

 

SSI (Scuba Schools International)

"ssi'SSI powstała w latach 70-tych w Stanach Zjednoczonych. Ideą, która przyświecała twórcom było ukierunkowanie szkolenia na klienta i zaoferowanie pełnej obsługi nurkowej, szkoleń, sprzedaży sprzętu, podnoszenia kwalifikacji. Aby uzyskać pozycję na rynku w 1999 r. nastąpiło połączenie SSI z National Association of Scuba Diving Schools (NASDS), które miało większe doświadczenie w działaniach marketingowych. SSI wymaga, aby instruktorzy jej organizacji działali tylko w autoryzowanych przez SSI centrach nurkowych i kładzie duży nacisk na wspieranie swoich dealerów. SSI działa na całym świecie poprzez swoje przedstawicielstwa regionalne.
System szkolenia jest zbliżony do innych systemów anglosaskich. Standardy szkolenia są jasno opracowane i obowiązują na całym świecie. Przywiązanie instruktorów do centrów SSI ma zapewniać przestrzeganie standardów. Materiały szkoleniowe składają się z książek oraz filmów instruktażowych. Program szkolenia, zgodnie z filozofią, obejmuje również informacje o tym jak wybrać sprzęt do nurkowania. W Polsce wyszkolonych zostało około 100 instruktorów SSI.

HSA (Handicapped Scuba Association)

"hsa'HSA - Stowarzyszenie Nurków Niepełnosprawnych - to największa organizacja szkoląca osoby niepełnosprawne. Założona w Stanach Zjednoczonych w 1981 r. organizacja non-profit opracowała standardy szkolenia osób niepełnosprawnych, stosowane obecnie na całym świecie. Certyfikaty HSA uznawane są we wszystkich centrach nurkowych. HSA obecne jest w 45 krajach i posiada ponad 1700 instruktorów.

 

IANTD (International Association of Nitrox and Technical Divers)

"iantd'IANTD (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nurków Nitroxowych i Technicznych) powstało w 1991 r. Jako pierwsze wprowadziło do nurkowania sportowego nitrox, a później trimix. Z założenia jest to organizacja o orientacji technicznej i szkolenie prowadzone jest według takich standardów ze szczególnym naciskiem na dobre opanowanie techniki nurkowej oraz radzenia sobie ze stresem. Celem nadrzędnym jest zminimalizowanie ryzyka wypadku nurkowego. Zajęcia obejmują m.in. poprawną konfigurację sprzętu wg standardów IANTD, psychologiczne aspekty nurkowania, planowanie nurkowań, radzenie sobie ze stresem, oraz naukę nurkowania oczywiście. Wymagania sprzętowe są tutaj większe niż w przypadku innych organizacji, jak również sam program podstawowego szkolenia jest znacznie rozbudowany.

 

SDI (SCUBA DIVING INTERNATIONAL)

"sdiSDI jest organizacją, która została powołana przez TDI (TECHNICAL DIVING INTERNATIONAL) do opracowania nowych rekreacyjnych standardów szkoleniowych. Początkowo wzorowano się na standardach NAUI. SDI już z nowo opracowanymi standardami szkoleniowymi oficjalnie rozpoczęła działalność na rynku amerykańskim w połowie 1999 r. Do Europy SDI trafiła z początkiem 2000 r. SDI odróżnia się od innych organizacji tym, że wprowadziła do szkolenia rekreacyjnego pewne sprawdzone elementy z nurkowania technicznego, jak również utworzyła jedyny w swoim rodzaju program szkolenia "SOLO DIVING" dla nurków rekreacyjnych. Będąc członkiem SDI, można w sposób uproszczony "przejść" do TDI, jak również odwrotnie. Wynika to z faktu, iż praktycznie SDI i TDI jest jedną i tą samą organizacją, w której SDI odpowiada za program szkolenia rekreacyjnego, a TDI technicznego.

 

TDI (TECHNICAL DIVING INTERNATIONAL)

tdiTDI została założona w 1994 roku przez pioniera nurkowania technicznego amerykanina Breta Gilliama. Korporacja ta zajmuje się szkoleniami typu "technical diving" i wypracowała własny oryginalny program treningowy, który pozwala nurkować "inaczej" tzn. dłużej i głębiej niż pozwalają na to standardy nurkowania rekreacyjnego. Program ten obejmuje szkolenia na wszystkie stopnie nurkowe i instruktorskie począwszy od nurkowań z użyciem nitroxu poprzez użycie trimixu do nurkowań na urządzeniach o obiegu zamkniętym.

 

NAUI (The National Association of Underwater Instructors)

nauiNAUI (Narodowe Stowarzyszenie Instruktorów Nurkowania) powstało w 1961 r. w stanie Kalifornia jako organizacja non-profit. Założyciele (m.in. Al Tillman -ówczesny dyrektor wydziału sportu w Zarządzie Parków i Rekreacji stanu Kalifornia) organizacji chcieli stworzyć system szkoleń dla nurków rekreacyjnych, który zapewni im bezpieczeństwo pod wodą, ponieważ ludzie nurkowali ze świeżo skonstruowanym sprzętem bez żadnej wiedzy na ten temat. W latach 70-tych NAUI zaczęło rozszerzać swoją działalność na inne kraje, m.in. Kanadę i Japonię. Do roku 1989 NAUI wyszkoliło 12 000 instruktorów. W latach 90-tych organizacja dostrzegła potrzebę szybszego rozwoju i wsparcia marketingowego swoich instruktorów. Powołano sieć dwudziestu centrów serwisowych, a ostatecznie NAUI zostało przekształcone w organizację międzynarodową. Dopiero w 2001 roku zakończono proces przekształceń i wydano zintegrowany system szkoleniowo - treningowy dla nurków, jako obowiązujący standard. Hasłem NAUI jest "Bezpieczne nurkowanie przez edukację" . W ostatnich latach wzmożone zostały akcje marketingowe i NAUI chce odnaleźć swoje miejsce na rynku, obok największych organizacji takich jak CMAS i PADI. Organizacja prowadzi także szkolenia techniczne.

 

PADI - (Professional Association of Diving Instructors)

padiKolejna organizacja szkoląca nurków rekreacyjnych. Zrzesza dużo instruktorów i przewodników nurkowych. W Polsce PADI działa od niedawna (od 1997r.) i nadal się rozwija choć ma bardzo dużą konkurencję. Organizacja powstała w Stanach Zjednoczonych w 1967 zaraz po CMAS, NAUI CZY czy PSAI. Szkolenie w systemie PADI odbywa się według tych samych standardów na całym świecie. Program szkolenia został opracowany w taki sposób, aby kandydat na nurka opanował podstawowe zasady bezpieczeństwa pod wodą, obsługę sprzętu i zasady nurkowania. Filozofia szkolenia zakłada, jak najszybsze przekazanie podstawowej wiedzy i zejście pod wodę. Dlatego możemy spodziewać się już na pierwszych zajęciach założenia sprzętu i wejścia do basenu lub na płytką wodę tak jak w innych federacjach.  Tempo ćwiczeń czy sposób przekazywania wiedzy jest tak skonstruowane, aby każdy był w stanie wszystko przyswoić.

 ILE JEST FEDERACI NURKOWYCH? CIĘŻKO POLICZYĆ. TWORZĄ SIĘ W KAŻDYM KRAJU. CZY PRZETRWAJĄ? CZAS POKAŻE.